Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 53 cm x 52 cm x 11 cm / V-58