Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 41 cm x 52 cm x 5 cm / V-75