Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 41 cm x 102 cm x 5 cm / V-77