V-23 Vitrine für OVP Motorrad 1:18 Setzkasten 115cm