Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 115 cm x 52 cm x 9,5 cm / V-23