Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 55 cm x 55 cm x 6 cm / V-47