Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 70 cm x 44 cm x 6 cm / V-48