Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 125 cm x 51 cm x 6 cm / V-29