Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 150 cm x 51 cm x 6 cm / V-30