Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 90 cm x 51 cm x 6 cm / V-51