Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 100 cm x 58 cm x 8,5 cm / V-13