Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 125 cm x 58 cm x 8,5 cm / V125.6