Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 95 cm x 63 cm x 9,5 cm / V-24