Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 90 cm x 61 cm x 8,5 cm / V-19