V17 100 cm lange Vitrine Sammlervitrine Hängevitrine ALSINO