V-17 100 cm lange Vitrine Sammlervitrine Hängevitrine ALSINO