Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 100 cm x 58 cm x 15 cm / V-17