Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 150 cm x 58 cm x 15 cm / V-18