Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 50 cm x 52 cm x 12 cm / V07