Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 60 cm x 75,5 cm x 8,5 cm / v-60.8