Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 70 cm x 58 cm x 8,5 cm / V-11