Vitrine Setzkasten Schaukasten Wandregal 70 cm x 115 cm x 8,5 cm / V-91